Εκπαιδευτικοί 8ου Δημ. Σχολ. Λαμίας
 
 
 
 
   
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
Διευθυντής 
 
Καρμίρη Γαρυφαλιά - Ευσταθία
Υποδιευθύντρια
 
Αλεξοπούλου Γεωργία
Γ1
 
Κρικζώνη Κωνσταντία
Α2
   
Σώκου Αργυρούλα
Α1

Μητσοπούλου Κωνσταντίνα
Β1
 
Μπρέκη Ευαγγελία
Α3
 
Αναστασίου Βασιλική
Ε2
 
Ταγαράκη Αργυρή
Στ1
 
Μαλαχά Ελένη
Στ2
 
Γιοβάνη Χρυσούλα
Ε1
 
Σταύρου Αλέξανδρος
Δ1
 
Ρέλλια Δήμητρα

Συμπλήρωση ωραρίου
 
Καρμάλης Αθανάσιος
Β2
    
Ανάγνου Ελένη
Δ2
 
Καλλέργη Γεωργία
Τμήμα Ένταξης
 
Κατσαβριά Βασιλική
Κάππου Μαρία
Αγγλικών
 
Κλέτσα Φωτεινή
Γ2
 
Μιχελάκου Ευανθία
Γαλλικών
    
Ντάλλα Σοφία
Γερμανικών
 
 Ντόντου Ελένη
Μουσικής
 
 
Καρμίρη Γαρυφαλιά - Ευσταθία
Ζάρδας Κωνσταντίνος
Φ.Α.
 
  
 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 
       Πατσίδης Πασχάλης  
   Κατσαβριά Βασιλική Αγγλική Γλώσσα
 Ντόντου Ελένη Μουσική
   Φλώρος Κωνσταντίνος  Χορός
         Καρμίρη Γαρυφαλιά - Ευσταθία Αθλητισμός

Νέες Τεχνολογίες